Modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit de Can Coll

Vista general de l’ordenació proposada – Alternativa 1’
Vista general de l’ordenació proposada – Alternativa 1’

L'objecte de la MPGO és regularitzar l’ordenació dels sòls a l’àmbit de Can Coll, per tal d’adequar el planejament vigent a la realitat física i jurídica del sòl, atesa la nul·litat del planejament de 2005 a l’àmbit d’estudi.

Area:
106.876 m²
Phases:
Avanç -
Supervision and coordination:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño i Loles Herrero 

Drafting team:

Secció de Planejament i Gestió de la CPU de l’ADPU: Gema Mur, Yolanda Larrubia, Núria Moras, Paloma Mosto, Pere Ponsatí, arquitectes.

Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA: Marc Montlleó, Pablo Hernández.

Ajuntament: Oleguer Gelpí

Municipalities:
Torrelles de Llobregat

Description

L’àmbit de Can Coll va iniciar la seva transformació urbanística segons el planejament del 2005. Tot i que el sòl està completament urbanitzat i una part substancial dels equipaments en funcionament i els habitatges de protecció pública construïts i ocupats, no es van arribar a edificar tots els terrenys destinats a ús residencial, ni la totalitat els equipaments. 

La proposta d’ordenació revisa el model urbà desenvolupat el 2005 amb perspectiva actualitzada, tenint present, també, l’actualització dels requeriments normatius aplicables. Es desenvolupa seguint els criteris d'ordenació següents: preservar l’espai natural amb valor, completar les zones urbanes en desenvolupament i compatibilitzar la proposta amb les preexistències i elements patrimonials. D’aquests objectius i criteris en resulten actuacions que configuren i concreten la proposta d’ordenació:  

  1. La preservació del torrent de Can Coll i de l'entorn, integrant-lo en el sistema d’espais lliures.
  2. La conservació de l’espai forestal de les zones altes amb bosc madur, consolidat i dens.
  3. La prolongació del carrer Major amb alguna edificació fins a l’encreuament dels carrers Giravolt de la Cova i Ernest Lluch.
  4. La configuració del final de ciutat amb un espai de centralitat i aportació d’habitatge assequible.
  5. El reconeixement de la masia de Can Coll, dels espais associats i d'altres (edificis existents).

Seguint aquestes actuacions, es plantegen diferents alternatives per tal d’obtenir propostes adequades per a l’ordenació urbana del futur barri de Can Coll.