Atles de l'estructura urbana comercial

Atles de l'estructura urbana comercial

La transformació que està patint el comerç de proximitat a causa dels canvis en els hàbits de consum demana eines que permetin establir polítiques per gestionar-lo. És en aquest context que s'ha elaborat l'atles, el propòsit del qual és mostrar les estructures urbanes que sustenten l'activitat comercial de proximitat a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Area:
636 km2
Phases:
Estudi -
Supervision and coordination:
Josep Maria Carreras (director dels Serveis d'Urbanisme, AMB), Xavier Alarcón (cap del Servei d'Informació i Estudis Territorials, AMB)
Drafting team:
Miquel Sodupe, Antoni Terrise, Jordi Valls, Josep M. Salinas (autors de l'atles).
Municipalities:
All municipalities

Description

Títol oficial del pla
Atles de l'estructura urbana comercial de l'AMB

Font de les dades

L'anàlisi parteix de la base de dades d'àmbit nacional elaborada i distribuïda per l'empresa Camerdata S.A. Cadascuna de les activitats s'ha situat de manera precisa, a nivell de portal, utilitzant procediments automàtics de geocodificació que prenen com a base el mapa de carrers elaborat per l'AMB.

Contingut de l'atles

Partint d'una selecció d'aquelles activitats que es consideren indicadores de centralitat comercial, s'analitza el grau de concentració comercial mitjançant mètodes automàtics, comptabilitzant el nombre d'activitats inscrites dins un radi de 50 metres al voltant de cadascuna de les activitats.

El resultat d'aquesta anàlisi es representa en dos intervals de concentració comercial:

  • Àrees de concentració comercial, amb un grau de concentració de menys de 10 activitats però superior al llindar de 5 activitats dins un radi de 50 metres.
  • Àrees de concentració comercial intensa, amb un grau de concentració de 10 o més activitats dins un radi de 50 metres.
Aquests llindars permeten destacar els àmbits de concentració d'activitats amb una metodologia homogènia per tot el territori. D'aquesta manera es configura un atles que permet contrastar les estructures comercials entre municipis amb nombres d'habitants molt diferents.