Morfodinàmica fluvial

Back
Morfodinàmica fluvial
  • Subject: Ecology and open spaces
  • Publication date:
  • Author: Juan P. Martín Vide

Description

Estudi per elaborar una diagnosi de la hidràulica fluvial del riu Llobregat i conèixer l'estat del riu i les actuacions possibles per ajudar el sistema a recuperar-se. Contribució a la planificació territorial per perfilar el model de riu tot considerant-ne els processos actius com ara l'efecte de les avingudes, la circulació de sediments o la dinàmica fluvial.

Prova: $provaURL