Creació de noves dunes

Generació de noves dunes en espais on havien desaparegut

Generació de noves dunes en espais on havien desaparegut

Technical details
Subjects:
Biodiversity, Platges
Status:
En curs
Type / Subtype:
Projectes de biodiversitat
Publication date:
June 2014
Municipality:
Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà
Descripció

Les dunes formen part del paisatge natural de les platges de la plana al·luvial del Llobregat i són importants per a la conservació d'aquests espais. Malauradament, les dunes s'ha anat degradant i fins i tot desapareixent en molts trams costaners. Les causes de la pèrdua de dunes ha estat l'alteració del balanç global de sorra degut a la construcció d'infraestructures, la reducció dels sediments aportats per rius i rieres i l'elevació del nivell del mar (que es preveu que augmenti en els propers anys). A través de la creació i gestió de noves dunes es pretén preservar l'existència de les platges, la biodiversitat associada i també elements clau de l'activitat econòmica. A l'hora de construir noves dunes cal conèixer les tipologies de platges, les direccions dels vents i instal·lar captadors que interceptin la sorra que el vent transporta per donar-li'ls un temps d'assentament. 

Objectius

  • Preservar l'existència de les platges.
  • Augmentar resiliència de les platges respecte al canvi climàtic (pujada del nivell del mar ) i als temporals de mar.
  • Potenciar la biodiversitat i la qualitat visual del paisatge costaner.
  • Optimitzar els serveis ecosistèmics que ens aporten les dunes.
  • Crear espais per a la reproducció del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) i altres espècies animals associades a les dunes. 

Actuacions realitzades

Related publications
Related beaches
Prova: $provaURL