Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 2a. Instal·lacions per a la recollida d'escombraries
  Article
  Article 145 - Dependències per a allotjament de cubells

Article 145 - Dependències per a allotjament de cubells


1. Quan el sistema establert per a la recollida d' escombraries per l'ajuntament respectiu sigui el de cubells, per allotjar-los als edificis es podrà triar alguna de les següents classes de dependències:

a. departaments, consistents en cambres o habitacions de dimensions suficients per allotjar els cubells necessaris, permetre'n el maneig pel personal encarregat de la recollida, amb facilitat i sense perill, i fer possible que els usuaris de l'immoble puguin abocar-hi les escombraries
b. armaris, per a la simple guarda dels cubells, disposats de tal manera que facin possible que les operacions es realitzen des de l'exterior dels armaris.

2. Podran establir-se, així mateix, conductes d'ús col·lectiu per a l'abocament de les escombraries als cubells, o les instal·lacions d'incineració.

3. El propietari de l'immoble proposarà i l'administració municipal competent determinarà, en cada cas, el sistema que caldrà utilitzar, tenint en compte:

a. la salubritat i comoditat dels habitants de l'immoble
b. la facilitat de recollida de les escombraries per part del personal encarregat del servei
c. les exigències de l'estètica del lloc, carrer, plaça o paisatge.