Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 6a. Centre direccional terciari i de reequipament de Sant Andreu-Meridiana
  Article
  Article 106 - Definició

Article 106 - Definició


1. La subzona designada amb el nom de Centre direccional terciari i de reequipament de Sant Andreu‑Meridiana respon a la insuficiència d'e­quipaments comunitaris, o d'interès ge­neral o social, a les àrees urbanes de Sant Andreu, la Trinitat, Vallbona, les Roquetes, la Prosperitat i el Verdum, i, per aquest motiu, a la necessitat d'una dotació adient que cobreixi les exigències d'aquests sectors, creant‑hi una àrea central de serveis públics, socials i comercials.

2. Juntament amb aquest objectiu bàsic, el Centre direccional de Sant Andreu‑Meridiana, estableix dins la seva àrea un conjunt d'equipaments d'àmbit metropolità.