Normativa urbanística metropolitana(720)

Cercador Normativa urbanística metropolitana
 • Annex l
  Ordenances d'Edificació - Montgat
 • Annex ll
  Ordenances d'Edificació - Montgat
 • Annex I
  Ordenances d'Edificació - Ripollet
 • Annex II
  Ordenances d'Edificació - Sant Adrià
 • Annex I
  Ordenances d'Edificació - Sant Boi
 • Article 141 - Tanques
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 5è. Règim de serveis - Secció 1a. Terrenys no edificables de propietat privada
 • Article 142 - Instal·lacions
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 5è. Règim de serveis - Secció 1a. Terrenys no edificables de propietat privada
 • Article 143 - Sancions i execució forçosa
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 5è. Règim de serveis - Secció 1a. Terrenys no edificables de propietat privada
 • Article 144 - Característiques i condicions de les instal·lacions
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 5è. Règim de serveis - Secció 2a. Instal·lacions per a la recollida d'escombraries