Normativa urbanística metropolitana(720)

Cercador Normativa urbanística metropolitana
 • Article 191 - Contingut de la normativa
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
 • Article 193 - Limitacions
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
 • Article 194 - Àmbit del planejament
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
 • Article 195 - Usos
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
 • Article 196 - Cornellà
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
 • Article 197 - El Prat de Llobregat
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
 • Article 199 - Sant Boi de Llobregat
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
 • Article 200 - Tiana
  Ordenances d'Edificació - Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques - Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
 • Disposicions addicionals
  Ordenances d'Edificació - Disposicions addicionals