Soterrament Línia Alta Tensió

Back
Imatge del projecte de soterrament

Soterrament de la línia 110kV SE Sant Boi a SE Sant Joan Despí entre el nou suport T36 i SE Sant Joan Despí.

Technical details

Project date:
July 2014
Start work date:
--
End work date:
--
Work execution date:
September 2016
Municipality:
Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí
Cost:
1.658.842,13 €
Collaborators:
Ricard Querol, Jordi Masramon, Dolors Querol, Victor Pintado, Carlos Hidalgo (iPlan Gestión Integral)
Contractor:
Dragados

Description

El projecte ha consistit en el soterrament d'un tram de la línia aèria de 110 kV entre les subestacions de Sant Boi i de Sant Joan Despí. S'ha executat una rasa en la que s'han col·locat els dos circuits de 110 kV que donaran continuïtat a la línia.

Prova: $provaURL