Rehabilitació del casal de cultura

El nou casal de cultura i el casal de joves es connecten, es reformen i s'amplien per oferir serveis de qualitat. El projecte proposa un nou vestíbul comú que relaciona els dos equipaments i que permet acollir usos i activitats complementàries.

Imatge del projecte
Marcela Grassi
Technical details
 • Project date:
  December 2008
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  December 2010
  Municipality:
  Sant Climent de Llobregat
  Area:
  1.214 m2
  Cost:
  1.166.34,00 €
 • Authors:
  Javier Sanz, David Domínguez (Grup 22 Arquitectes)
  Project management:
  Javier Sanz (Grup 22 Arquitectes)
  Works management:
  Javier Sanz (Grup 22 Arquitectes), José Luis Calzado (arquitecte tècnic – Arteco Coordinaciones)
  Collaborators:
  Jordi Colom (arquitecte tècnic), Carles Jaén, Jordi Payola (estructures – BOMA), Nicolás Ruiz (eng. tècnic industrial – Ruiz Boluda Asociados), Fernando Agulló (arquitecte – VIST), Joan Carraminyana (disseny gràfic – Carraminyana Design)
  Contractor:
  Construcciones Trade
Description

La casa de cultura està situada en una solar triangular en pendent, delimitat pels carrers de les Comes i de les Tires i per l'avinguda de Pau Casals, que és la que es troba a la cota inferior. El projecte es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis de l'edificació existent, i en una ampliació a la zona de terrassa de l'edifici actual i una altra fins a la façana que dóna a l'avinguda de Pau Casals.

El perímetre immediat del projecte salva la diferència topogràfica creant dues façanes de les mateixes característiques geomètriques i d'acabats. Dels estudis de l'espai d'illa i en relació als entorns, va sorgir la necessitat d'eliminar el pas entre el casal de joves i l'habitatge del costat nord, entenent que l'illa és prou reduïda per no fragmentar-la més. La idea motor del projecte és la creació d'un volum d'accés als dos equipaments (casal de joves i casal de cultura), un element que els fusioni tots dos, amb la finalitat de connectar els diferents usos i entitats, donar-los una qualitat adient com a espais públics que són, i propiciar una imatge d'unitat mitjançant l'adequació i composició de totes les façanes.

De l'anàlisi de la distribució dels espais al casal de joves, la disposició d'aquest edifici enfront del casal de cultura i la construcció del nou, se'n va desprendre la necessitat de modificar i eliminar l'anterior ubicació de l'ascensor i les escales existents, que eren al fons dels dos edificis, sense il·luminació i amb un llarg recorregut des de l'accés, cosa que dificultava la connexió amb el casal de cultura i l'evacuació en cas d'incendi. El nou volum esdevé l'eix vertebrador del projecte, li proporciona una façana pròpia, acull el nucli de comunicacions vertical entre plantes, conté l'accés exterior del casal i sobretot s'ofereix com l'element de connexió visual sobre el qual es bolquen les diferents dependències d'accés.

El buit deixat per l'antic passatge s'ocupa amb la nova peça de serveis, amb el nucli d'instal·lacions principal i amb el nucli d'evacuació en cas d'incendi. L'espai on hi havia la plaça, vestíbul exterior dels casals, esdevé un hall a doble alçada que alberga les connexions verticals, i genera un nou espai de trobada i relacions visuals entre tots els equipaments.

El nou volum de connexió dels dos edificis deixa un espai intersticial com a pati interior, que té una dimensió suficient per a ús de terrassa del bar restaurant i que garanteix una il·luminació natural de les sales del casal de joves i del nucli de comunicacions i serveis. Per aconseguir unes circulacions i usos adients, a les plantes pis s'amplia la superfície del casal de joves fins al pati interior. L'eliminació de l'antic nucli de comunicacions fa possible la distribució a banda i banda del casal de joves, configura una nova façana al carrer de les Comes i reforça la idea d'unitat dels edificis a més de respondre a les necessitats del municipi de disposar d'espais per a les entitats.

Where
Related links