Plaça de l'Església

Un únic espai urbà integra la plaça i l’església, i recupera així, el caràcter del lloc. Unes escales de peces prefabricades de formigó permeten la connexió entre els dos nivells de la plaça i alhora potencien la monumentalitat de l’església.

Foto: José Hevia
Technical details
 • Project date:
  February 2017
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  October 2018
  Municipality:
  El Papiol
  Area:

  1.851 m2

  Cost:
  616.747 €
 • Project management:
  Marta Peris, José Manuel Toral (Peris+Toral Arquitectes)
  Works management:
  Núria Herrero (AMB)
  Collaborators:
  EQUIP PERIS+TORAL: Miguel Bernat, Ana Espinosa, Miguel Angel Gorrochategui, Albert Rubio
  EQUIP EXTERN: AB Paisatgistes, Bernuz- Fernández Arquitectes, Eletrejota
  Contractor:
  Coynsa
Financing

AMB

Ajuntament del Papiol 

Description

La intervenció a la plaça de l’Església de el Papiol afronta el repte d’evitar la segregació d’espais, plantejant una plataforma única que permet la percepció de la plaça com un sol àmbit. A la zona nord de la plaça, unes escales de prefabricats de formigó absorbeixen una jardinera, permetent el creixement de vegetació i proporcionant al nou element arquitectònic un aspecte canviant amb el pas de les estacions. L’escalinata conforma en si mateixa un lloc d’estança, habilitada com a grada, que gaudeix de vistes a mode de mirador. La seva geometria no només atén a la connexió entre dos cotes, sinó que respon també a la monumentalitat de l’església que presideix la plaça.

A la zona sud de la plaça, es proposa una gran jardinera, delimitada amb prefabricats de formigó que defineixen un banc, i de dos escocells per permeten la plantació de dos arbres a la plaça, minimitzant l’impacte visual de les mitgeres actuals. D’aquesta manera la plaça passa a ser un espai de trobada agradable gràcies a la vegetació, la grada, el banc, una font i les vistes. 


 

Where