Pista coberta i vestidors de l'escola Marcel·lí Moragas

Cobriment de la pista esportiva i construcció de nous vestidors. 

©Simón García
Technical details
  • Project date:
    September 2016
    Start work date:
    --
    End work date:
    --
    Work execution date:
    June 2018
    Municipality:
    Gavà
    Area:

    1,368 m2 (pista)

    478 m2 (edificació)

    1.807 m3 (urbanització)

    Cost:
    2.129.119 €
  • Project management:
    Marina Salvador (AMB)
    Works management:
    Marina Salvador (AMB)
    Direcció d'execucció: Mireia Diaz
    Collaborators:
    EQUIP AMB: Marc Alemany, Verónica Delgado, Marta Juanola, Gisela Traby
    EQUIP EXTERN: BBG Estructures
    Contractor:
    Calaf Constructora
Description

El projecte se centra en una de les dues pistes esportives que té l'escola Marcel·lí Moragas, dedicada a la pràctica de diversos esports tant per a l'alumnat com per a altres entitats externes que puguin utilitzar-la fora de l'horari escolar. Es preveu el cobriment de la pista així com la construcció de quatre vestidors —d'una superfície aproximada de 34 m² cada un—, dos vestidors amb farmaciola i diversos magatzems a peu de pista.

Un dels requisits importants que ha condicionat el projecte ha estat la necessitat de conservar uns cedres que hi havia a la part de l'accés des del carrer, la qual cosa ha conduit a col·locar els vestidors en una posició allunyada de la projecció de les copes dels arbres per no posar-los en perill. Un altre condicionant important ha estat la necessitat de delimitar clarament els dos espais, el docent i l'esportiu, per facilitar el caràcter de funcionalitat ambivalent.

La col·locació dels vestidors ha exigit el desplaçament de les pistes existents i, per tant, una nova definició de tot l'espai esportiu. El cobriment d'una de les pistes s'ha fet amb una estructura metàl·lica composta per pilars metàl·lics HEB 300 amb una distància entre eixos de 5 metres sobre la qual recolza un sistema d'estructures triangulars tridimensionals en la direcció curta i uns travessers perimetrals. La coberta és del tipus sandvitx amb unes lluernes intercalades. Les noves pistes esportives s'han construït atenent la normativa del Consell Català de l'Esport i s'hi han col·locat unes grades prefabricades a tot el llarg. Els vestidors s'han edificat en tres petits mòduls rectangulars: en un hi ha els quatre vestidors dels esportistes; el segon mòdul conté els serveis complementaris de vestidors dels àrbitres, recepció i despatx d'atenció al públic, i en el tercer se situen els lavabos públics a peu de pista.

Cada vestidor té una capacitat per a 15 esportistes, amb 6 dutxes reglamentàries, bany adaptat i espai d'emmagatzematge. La construcció dels tres mòduls del programa s'ha dut a terme amb una estructura d'entramat lleuger de fusta d'avet amb un acabat exterior de Trespa i un acabat interior d'HPL. A l'interior, cada vestidor és d'un color primari diferent, per donar-los així una nota de distinció, color que s'utilitza tant en els aplacats d'HPL emprats en els paraments com en els revestiments ceràmics utilitzats a les dutxes. Únicament els sostres i el paviment són de color blanc, per donar un element unificador a tot el conjunt. Exteriorment s'han emprat diferents tons de marró i verd clar per tal d'integrar-se al màxim en el paisatge.

Finalment, el sistema de tancament perimetral general s'ha fet amb tubs de secció rectangular de 40 x 60 mm de gruixos diferents en funció de l'altura que s'ha de protegir, i entre puntals s'ha col·locat un bastiment format per marcs de 40 x 40 x 1,5 mm amb malla escocesa del tipus C en diagonal. Tot l'acabat s'ha galvanitzat per facilitar el manteniment posterior. 

Where