Parc de Can Lluc

Construcció d'un nou parc metropolità amb una pista poliesportiva, una pista per córrer, un àmbit per a petanca i activitats diverses i el condicionament de l'aparcament situat al límit del parc.

Imatge del parc
Jordi Surroca
Technical details
 • Project date:
  May 2009
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  February 2011
  Municipality:
  Santa Coloma de Cervelló
  Area:
  10.450 m2
  Cost:
  611.532,78 €
 • Authors:
  Sandra Moliner, Isidre Santacreu (arquitectes)
  Project management:
  Sandra Moliner, Isidre Santacreu (arquitectes)
  Works management:
  Isidre Santacreu (arquitecte), Antonio Vasco (eng. tècnic d'obres públiques – AMB)
  Collaborators:
  Eulàlia Aran (arquitecta tècnica), Catalina Montserrat (eng. agrònoma), Jordi Bardolet (eng. tècnic agrícola), Proisotec (instal·lacions)
  Contractor:
  Floret SL
Description

El parc de Can Lluc està situat en una petita vall entre Can Lluc ?amb un límit definit per l'avinguda d'aquest nom? i el Pla de les Vinyes ?definit per l'avinguda de l'Onze de Setembre? que de sud a nord es deixa caure des del centre de Santa Coloma cap al Llobregat.

El programa sol•licitat per a l'àmbit d'actuació consistia en la construcció d'una pista poliesportiva i una pista per córrer, l'establiment d'un àmbit per a petanca i activitats diverses, i el condicionament de l'aparcament situat al límit del parc amb l'avinguda de l'Onze de Setembre.

El projecte fa coincidir l'eix longitudinal de l'emplaçament amb la pista poliesportiva, que és la peça de major impacte. Aquesta disposició afavoreix la permeabilitat en aquesta direcció i evita que la pista esdevingui un tap. La disposició de l'eix de nord a sud permet que la pista gaudeixi d'una orientació òptima. La pista, de formigó, s'entén com una safata incrustada al terreny amb un cap despentinat i uns peus de natura artificiosa, que s'ancoren cap a l'avinguda de l'Onze de Setembre per tal de mantenir un corredor verd entre la part sud de l'emplaçament ?en connexió visual amb la plaça del Pla de les Vinyes on hi ha l'ajuntament? i la riera que se'n va a buscar el Llobregat. Entre la pista i l'avinguda es produeix un desnivell que queda recollit amb una plataforma de sauló situada a un nivell intermedi, on s'hi han col•locat les pistes de petanca.

Al llarg de l'avinguda de l'Onze de Setembre el bordó existent se substitueix per un gual continu que permet l'aparcament en bateria de vehicles. La vorera de l'avinguda de Can Lluc que limita amb el parc s'amplia per tal d'encabir-hi altres usos com córrer, ciclisme, etc., i se li dóna un tractament dur a causa del fort pendent de la via que descarta qualsevol tractament tou de baix manteniment i que consisteix en un acabat asfàltic de color ocre. Aquest camí marca doncs un dels límits longitudinals del parc i lliga amb un recorregut d'àmbit més ampli que s'estén en direcció cap al Llobregat.

Els àmbits verds trepitjables es tracten de dues maneres distintes:

 • si la intensitat d'ús és alta, es planteja un paviment de llambordes prefabricades de formigó amb una separació a la junta que en permeti la plantació.
 • si la intensitat d'ús és baixa, es proposa un prat.
Pel que fa a l'arbrat, es mantenen els roures existents a l'extrem sud, així com bona part dels garrofers situats als talussos que limiten amb l'avinguda de l'Onze de Setembre, que es completen amb més garrofers de nova plantació. Entre la pista i l'avinguda de Can Lluc, es proposen arbres de diferent alçada, per tal de potenciar-ne el paper de filtre, amb lledoners, pollancres, plàtans i cirerers, aquests darrers amb una combinació d'espècies que permetin la producció de cireres per tal de servir d'activitat didàctica per a les escoles de la població.

La il•luminació dels passos es reforça amb unes balises dites balisa cirera dissenyades expressament per al parc, com també s'ha fet amb la font d'aigua potable que s'hi ha col•locat.

Where
Related facilities
 • Imatge del parc
  Municipalities:
  Santa Coloma de Cervelló
  Inauguració:
  2011
  Superfície:
  32.365 m2