Parc de Can Bada

Urbanització del parc amb gestió autosuficient

Jordi Surroca
Technical details
 • Project date:
  April 2018
  Start work date:
  May 2019
  End work date:
  --
  Work execution date:
  November 2020
  Municipality:
  Badalona
  Area:
  8.185,00 m2
  Cost:
  606.200,01 Euros
 • Project management:
  Batlle i Roig SLP
  Works management:
  Batlle i Roig SLP: Iván Sánchez
  Collaborators:
  Joan Batlle, Diana Calicó, Dolors Feu. Equip AMB: David Aguilar
  Contractor:
  UTE Drim Mediambient - Tratamiento de taludes y laderas
Financing

Programa PACTE 2016-2019. 
El Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE), incorpora les actuacions pròpies de l'AMB, ja siguin directes o en cooperació amb ajuntaments. Inclou equipaments, espais públics i infraestructures. 

Aquesta intervenció ha estat finançada per l'AMB. 

Description

El parc ocupa l'espai d'un antic viver de plantes al marge del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric. Aprofita les terrasses agrícoles existents i els hi dona ús específic a cadascuna d'elles. El 90% de l'extensió del parc són superfícies toves i naturals. El parc contraresta positivament totes les superfícies del voltant del barri que es troben pavimentades, esdevenint un nou pulmó verd de Badalona.

Per controlar i gestionar l'aigua de la pluja s'ha construït un sistema de drenatge sostenible que recull l'aigua en rases de graves i cunetes verdes. Aquestes, a la vegada van laminant l'aigua i infiltrant-la al terreny. Aquest sistema evita avocar aigua a la xarxa de clavegueram municipal i en fa una gestió autosuficient dins del mateix parc.

Where