Ordenació de la Rambla de Badalona

El passeig de la rambla de Badalona renova la seva imatge amb un projecte que connecta i urbanitza el carrer del mar i el passeig marítim amb la rambla i amb l'altra banda de les vies ferroviàries.

Imatge de la Rambla
Jeroen Van Mieghem
Technical details
 • Project date:
  September 2008
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  September 2010
  Municipality:
  Badalona
  Area:
  16.917 m2
  Cost:
  2.464.171,14 €
 • Authors:
  Màrius Quintana (arquitecte)
  Project management:
  Javier Solís (eng. camins, canals i ports – Greccat)
  Works management:
  Imanol Sanz (eng. camins, canals i ports – Greccat)
  Collaborators:
  Èlia Vaqué (arquitecta), Elisabeth Garrote (eng. camins, canals i ports), Eva Bagüés (eng. tècnica en topografia), Natàlia Castaños (eng. tècnica d'obres públiques)
  Contractor:
  Tau Icesa
Description

La remodelació de la Rambla de Badalona, entre el carrer del Mar i el carrer d'en Prim, s'ha plantejat com una operació de neteja d'aquells elements i actuacions que s'hi han anat fent després de l'encertada urbanització del passeig central que es va fer als anys vuitanta. A partir del manteniment del paviment de formigó i del seu especejament, se n'amplia l'àmbit i es renoven els diferents elements (parterres, baranes, vorades, escocells, etc.), per tal d'unificar-ho amb la reurbanització del passeig Marítim.

L'àmbit del projecte té dues àrees separades per la via del tren. Una de les premisses del projecte és dotar de coherència urbanística les dues zones i aconseguir ampliar la rambla cap al passeig marítim, i apropar-la a la platja mitjançant la urbanització dels dos àmbits amb els mateixos elements, materials i criteris.

Dins d'aquesta unitat de criteris i materials, el projecte proposa la plantació de dues noves fileres de palmeres en el tram del passeig Marítim les quals hauran de substituir l'espai d'ombra de la pèrgola metàl·lica que s'enderroca. Aquesta plantació va quedar posposada a l'actuació pendent de la remodelació de tot el front marítim de Badalona per part del Ministeri de Foment.

Les principals operacions de la reordenació de la Rambla són:

 • mantenir el paviment de formigó existent de la Rambla, i ampliar-lo fins als límits de la barana de la via del tren;
 • anivellar el paviment de formigó amb les voreres mitjançant llambordes de granit gris de format allargat;
 • mantenir les fileres de palmeres a tots dos costats de la rambla completant les mancances existents;
 • reubicar les terrasses de bar entre les palmeres de la filera del costat de la via del tren tot deixant lliure la visió de les façanes dels edificis de la rambla canviar i redefinir els límits dels parterres amb peces-banc de pedra artificial blanca i negra;
 • utilitzar el mateix element de pedra artificial, però en diferent format, per a les peces de coronament dels murets-banc de la franja marítima, per a la base de la barana de les vies del tren i per a les escales dels passatges sota les vies;
 • pavimentar i revestir els passos sota les vies del tren també amb el mateix material que les escales, i els parterres amb pedra artificial blanca;
 • pavimentar la zona del passeig marítim amb el mateix formigó i especejament que a la Rambla;
 • reurbanitzar el final del carrer del Mar i el carrer d'en Prim;
 • renovar els globus i les lluminàries de l'enllumenat existent i instal·lar nous models de bancs.

Where