Mercat Sagarra

Rehabilitació de l'antic mercat de Sagarra i adequació de les seves instal·lacions a les noves exigències normatives i comercials actuals.

Imatge del mercat
Jordi Surroca
Technical details
  • Project date:
    October 2012
    Start work date:
    --
    End work date:
    --
    Work execution date:
    September 2014
    Municipality:
    Santa Coloma de Gramenet
    Area:
    1.590 m²                                             
    Cost:
    2.557.846 €
  • Authors:
    Blanca Noguera (AMB)
    Collaborators:
    Equip AMB: Albert Dalmau, Vera Kolina, Marta Juanola / Estructures: Manuel Arguijo / Instal·lacions: Mur Garganté Arquitectos Asociados
    Contractor:
    GrupMas
    Promoter:
    AMB / Ajuntament de Santa Coloma
Awards and acknowledgments

Seleccionada, Premis Catalunya Construcció 2015. Categoria: Intervenció en l'edificació existent. 

Description

El projecte de rehabilitació de l'antic mercat de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet i l'ordenació dels carrers del seu voltant esdevenen l'eix d'una intervenció global que busca potenciar el comerç com a motor de l'activitat al centre de la ciutat i oferir més espais als vianants.

La reforma del mercat té per objecte actualitzar-lo i dotar-lo amb les instal·lacions necessàries per a les exigències comercials actuals, respectant el caràcter original de l'edifici noucentista construït el 1932 per l'arquitecte Josep Alemany i Juvé i que forma part del patrimoni de la ciutat.

El projecte s'organitza en tres nivells: planta baixa, soterrani i altell. A la planta baixa s'han ordenat 24 unitats de parades col·locades en tres fileres (dues d'adossades a les façanes i una de central) i s'han conservat els quatre accessos existents; prop dels accessos centrals se situen els nuclis de comunicacions verticals i el despatx de direcció del mercat. Al soterrani s'amplia la superfície original fins a la zona central per arribar als nuclis de comunicacions verticals i per poder-hi encabir tot el programa d'usos requerit. A la planta altell, dividida en dues parts, s'hi col·loca una sala de reunions i un espai d'instal·lacions. L'obra general de rehabilitació ha implicat la substitució total de la coberta però mantenint-ne la volumetria original, i la restauració integral de les façanes.  

Realització vídeo: El Pack

Where