La piscina de l'Escorxador, un espai més lúdic (Fase I)

Remodelació de la piscina de l'Escorxador per tal d'actualitzar-la a la normativa actual, millorar-ne l'accessibilitat i adaptar-la a un ús més lúdic. La nova proposta se centra en una composició relacionada amb el parcel·lari agrari del Llobregat i s'organitza a través d'un joc de paviments i revestiments dins i fora de les piscines.

Imatge de les piscines
Adrià Goula
Technical details
 • Project date:
  June 2013
  Start work date:
  November 2013
  End work date:
  May 2016
  Work execution date:
  --
  Municipality:
  Sant Feliu de Llobregat
  Area:
  Fase 1: 4.504 m2
  Fase 2: Àmbit: 1.408,50m2 (Superfície construïda: 680 m2)
  Cost:
  Fase 1: 1.078.566,35 € (IVA inclòs) / Fase 2: 1.169.714,28 € (IVA inclòs)
 • Authors:
  Claudi Aguiló Riu, arquitecte (AMB) i Jordi Pruna Farrés, arquitecte
  Project management:
  Claudi Aguiló Riu (arquitecte), Jordi Pruna Farrés (arquitecte)
  Works management:
  Claudi Aguiló Riu (arquitecte AMB), Mònica Mauricio (arquitecta tècnica AMB)
  Collaborators:
  Eva Pagés Aregall (arquitecta AMB), Catalina Montserrat (enginyera agrònoma AMB), Ainhoa Martínez Bultó (arquitecta en pràctiques AMB), Francesc Montero (estudiant d'arquitectura AMB), Irene Antillach (estudiant d'arquitectura AMB), Laia Roca, Aribau 70 (projecte d'instal·lacions), Martí Cabestany (arquitecte, càlcul d'estructures)
  Contractor:
  Voracys, SL
  Promoter:
  Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Project PEM

Fase 1:    829.493,79 € (PEC 1.194.388,11 IVA inclòs)
Fase 2: 1.012.962,10 € (PEC 1.458.564,13 IVA inclòs)

Module

Fase 1: 239,47 €/m2
Fase 2: 830,47 €/m2

Description

El projecte parteix de l'encàrrec de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de remodelar i optimitzar la instal·lació de la piscina de l'Escorxador, actualitzar-la a les noves normatives, millorar-ne les condicions d'accessibilitat i adaptar els vasos existents (de competició) a un ús més lúdic. El projecte, dividit en dues fases, també inclou la construcció d'un nou edifici de vestidors, lavabos i Creu Roja.

La intervenció al voltant de la piscina se centra en dos aspectes: separar el vas principal del vas infantil (reduir les fondàries) i actualitzar l'espai i la maquinària de condicionament de l'aigua incorporant-hi un sistema de filtratge i cloració salina. Els murs estructurals existents s'aprofiten per recolzar els nous vasos i ampliar la sala d'instal·lacions.

El criteri per a l'ordenació de la piscina i el seu entorn vol seguir les directrius d'un parcel·lari agrícola, com el que hi ha just davant, seguint la traça del riu Llobregat. «Horts» de paviments estructuren l'espai al voltant i dins de les piscines. La diversitat de tipus i colors de peces porcellàniques antilliscants (segures i resistents a l'aigua i al clima) respon al caràcter lúdic de la instal·lació i al fet de fugir de la unicitat i el monocromatisme d'una piscina de competició, promovent que cada usuari gaudeixi de «racons» i experiències diferents.

Les tradicionals bandes blau marí que marquen els diferents carrils de competició s'ajunten aquí per suggerir, enmig de les taques de color que conviden a un bany d'esbarjo, un camí per a la natació més esportiva. Quan surt a l'exterior, el mateix paviment marca els camins d'accés als diversos serveis (banys, Creu Roja, terrassa-bar) a tall de «camins de desig».

Així com per a l'ordenació de la piscina i el seu entorn se segueixen unes directrius similars a les d'un «parcel·lari agrícola», per al nou edifici es busca una complicitat amb les construccions pròpies d'aquests espais.

Un mur-tanca segueix l'alineació del carrer del Pla, regula el accessos als extrems, protegeix la intimitat dels banyistes i s'hi recolzen tres volums que funcionen de manera independent i acullen tres usos principals: vestidors, lavabos i mòdul de la Creu Roja. Cada volum amb coberta a un vessant s'orienta i es dimensiona segons les seves necessitats. Les diverses siluetes estan unides per un cos més petit amb coberta plana que és a la vegada accés, porxada i corredor. El resultat són uns espais que cerquen ser més domèstics i acollidors per a l'usuari i en què l'interior i l'exterior es relacionen fluidament.

L'ús de materials incorpora els patrons d'economia i eficiència propis de les construccions agrícoles. Murs d'obra de fàbrica ceràmica per a l'estructura i els tancaments, panells de xapa metàl·lica sostinguts per bigues de fusta per a les cobertes. Detalls i acabats simples i concisos: gelosies ceràmiques per filtrar la llum directa i provocar corrents d'aire, fusteries i tancaments reduïts a la mínima expressió i revestiments només allà on són estrictament necessaris. 

Where
Related projects