Carrer Matas

Un eix cívic i verd connectarà de nord a sud el municipi de Tiana. El paviment continu permet la convivència entre el vianants i el trànsit rodat i integra la vegetació existent i el mobiliari. La il·luminació es proposa penjada amb cables per tal que quedi integrada entre els Plataners.

Foto: Josep Casanova
Technical details
 • Project date:
  November 2016
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  July 2018
  Municipality:
  Tiana
  Area:

  3.407 m2

  Cost:
  588.058 €
 • Project management:
  Roberto Aparicio, Roger Jornet, Sílvia Ollé (AR47)
  Works management:
  Albert Dalmau, Marta Juanola (AMB)
  Collaborators:
  EQUIP EXTERN: Ingenieros Asociados
  Contractor:
  Amsa
Awards and acknowledgments

Seleccionada, Mostra d'Arquitectura del Maresme 2021

Seleccionada, premi FAD en la categoria Ciutat i Paisatge 2019

Financing

AMB

Ajuntament de Tiana

Description

El carrer de Matas és l’antiga via d’accés a Tiana des del sud, un carrer singular que arriba fins la plaça de la Vila. L’arbrat n’és la principal característica i genera un espai acollidor, un eix amb molta identitat. L’objectiu és potenciar el carrer com a eix de convivència on els veïns siguin els actors principals, un eix que integri el verd dins la trama urbana, disminueixi el trànsit rodat  i elimini l’aparcament.
Es proposa una secció de plataforma única amb una calçada central i dues franges laterals drenants, pavimentada amb peça prefabricada de formigó que emmarca els grans escocells dels plataners existents, entre els quals es creen espais de relació, amb bancs i cadires.
Les franges drenants generen condicions d’aireig per a l’arbrat i permeten la filtració de l’aigua de pluja. Per minimitzar la intervenció subterrània, la instal·lació d’il·luminació és aèria, a partir d’una catenària que desapareix entre les fulles dels arbres i que situa les llumeneres al centre del carrer.
 

Where