Camp d'atletisme Antonio Amorós

Situat al marge del riu Besòs, el nou equipament esportiu planteja una pista d'atletisme de 400 metres de corda i 8 carrers, un edifici de serveis a la pista, fotofinish i una graderia per un aforament aproximat de 400 persones.

Imatge del projecte
Eduard Selva
Technical details
 • Project date:
  January 2012
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  January 2015
  Municipality:
  Santa Coloma de Gramenet
  Area:
  968 m² edificació
  20.537 m² urbanització 
  Cost:
  3.065.991 €
 • Authors:
  Blanca Noguera, Oriol Ribera (AMB)
  Collaborators:
  Equip AMB: Albert Dalmau, Vera Kolina, Gisela Traby, Jordi Bardolet, Marta Juanola, Raquel Mortal Estructures: Campanyà Vinyeta Arquitectes
  Contractor:
  Bigas
  Promoter:
  Ajuntament Santa Coloma de Gramenet / AMB
Project PEM

3.225.986,17 €

Description

El solar on s'ubica el nou equipament esportiu, situat a l'extrem sud de Can Zam, està limitat per l'avinguda Pallaresa, el passeig de Salzereda a tocar del riu Besòs, el futur carrer d'Anselm del Riu i el passatge que confronta amb dos camps de futbol municipals i la rampa d'accés a les cotxeres de la línia 9 del metro. Aquesta ubicació permet vincular la pràctica de l'atletisme amb l'activitat esportiva que es desenvolupa tant al parc de Can Zam com als camps de futbol i a l'espai a prop del riu.

El projecte del camp d'atletisme Antonio Amorós dona resposta a dos requisits de partida: incloure una pista d'atletisme de dimensions i condicions reglamentàries, i garantir l'accessibilitat a un equipament que es completa amb un edifici de vestidors, una petita torre per a la foto d'arribada (foto finish) i una graderia amb una capacitat d'unes 400 persones.

La pista d'atletisme és del tipus ATL-3, de 400 metres de corda amb vuit carrers i zones interiors per a salts d'alçada i de perxa, de llargada i triple salt, gespa natural per als llançaments i una zona perimetral de 3 metres d'amplada per a l'escalfament. El conjunt de les construccions –edifici de vestidors, graderia i foto d'arribada– defineix una de les façanes longitudinals de la pista i es mostra com un cos lineal que es corona amb l'element de la foto d'arribada, de més alçada. Aquesta posició dona molta permeabilitat dels diferents edificis cap a la pista i configura el límit cap a la rampa del metro i els camps de futbol.

El programa de l'edifici de vestidors es desenvolupa en un únic nivell a peu pla de la pista, per garantir l'accessibilitat a tothom. Amb una planta en forma rectangular i una composició de façanes que aposta per l'obertura cap a l'activitat esportiva i el tancament respecte als vials adjacents, l'edifici es composa de vestíbul, vestidors, una sala de reunions, una sala d'usos múltiples, espais per als serveis tècnics de suport de l'equipament i lavabos per als espectadors. La distribució en planta es vertebra a través d'un doble passadís a banda i banda de les dependències. Una obertura a la coberta a la part central de la planta garanteix la ventilació creuada i permet l'entrada de llum natural a tots els espais.

El conjunt té un únic accés principal, tant per a esportistes com per al públic, des del passatge que toca a l'equipament dels camps de futbol. Hi ha a més a més una entrada de manteniment des de l'avinguda Pallaresa i altres accessos, necessaris per a l'evacuació de la pista en cas que se celebrin actes extraordinaris. El recinte està envoltat per una tanca calada que resol la diferència de cota amb l'entorn. 

Where