Biblioteca Joan Argenté

Situada al barri de Canyadó de Badalona, la nova biblioteca Joan Argenté es col·loca en una planta baixa permeable com si fos una frontissa entre dues places. Les façanes reconeixen aquesta permeabilitat amb una composició formal que la fan un edifici singular per al barri.

Biblioteca Joan Argenté
Adrià Goula
Technical details
 • Project date:
  January 2014
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  July 2015
  Municipality:
  Badalona
  Area:
  926 m2
  Cost:
  984.492,82 €
 • Authors:
  Manuel Ruisánchez Arquitectes, SLP
  Project management:
  Manuel Ruisánchez Capelastegui
  Works management:
  DF: Manuel Ruisánchez DE: Maria Sánchez (AMB)
  Collaborators:
  Projecte i direcció d'obra d'instal·lacions: TEC ENGINEERING
  Contractor:
  COPCISA
  Promoter:
  AMB
Description

La Nova Biblioteca del barri de Can Canyadó, al terme municipal de Badalona, ocupa la planta baixa i l'altell de l'edifici situat al creuament dels carrers Riera Canyadó i Eduard Marquina.

Els espais de la biblioteca es relacionen amb l'exterior i s'il·luminen principalment a través de dues façanes de característiques ben diferenciades: la del carrer Riera Canyadó i la de l'interior d'illa, la plaça Lola Anglada.

La façana que dóna a la plaça Lola Anglada té una orientació nord-est, on considerem que la radiació solar no és excessiva, i s'obre a un àrea amb poca intensitat de tràfic rodat. Aquí se situen les àrees d'accés i de diaris i revistes.

La façana del carrer Riera Canyadó té una orientació sud-oest, amb una forta exposició a la radiació solar, i s'obre a una via de doble sentit que limita amb el parc de Ca l'Arnús i és estructural per al trànsit rodat del municipi. S'hi situen la zona de lectura de l'àrea de Fons General, a la planta altell,  i l'àrea del Fons Infantil, a la planta baixa semisoterrada.

Els requeriments de les façanes i els programes són tan diversos que es proposa utilitzar tres tipus de 'pells' diferenciades.

Per resoldre el basament semisoterrat de la planta baixa s'utilitzaran panells prefabricats de micromorter pretesat,  panells tipus "Omega Zeta", amb perforacions de diferents calibres. Proposem una mena de degradat amb panells microperforats que permeti l'entrada homogènia de llum en la part més soterrada, la Sala d'Actes i en part de la Zona Infantil, fins a arribar a forats més grans i singulars a la cantonada de sota el porxo.

A la zona de les grades infantils, allà on s'ubica la segona escala –necessària com recorregut alternatiu de la planta altell–, generem un doble espai que garanteix una forta entrada de llum cap a l'espai destinat a zona infantil. És en aquest tram de la façana on els microforats es converteixen en finestres circulars més grans (de 40 cm a 140 cm de diàmetre) que fan d'aquest espai un lloc singular per als nens.

Aquesta pell de panells de morter es col·locarà per sobre del sòcol de formigó existent, del qual se'n respectarà una part per tal d'evitar que el prefabricat entri en contacte amb el terra.

Damunt d'aquest basament, al llarg de la finestra correguda del taulell de lectura del Fons General, es proposa un filtre de deployé metàl·lic, fet amb plafons de xapa desplegada d'alumini, (tipus "Protech" de la casa FILS) per contenir la radiació solar i permetre les vistes. Aquest filtre se separa del pla de façana amb una estructura metàl•lica fins al pla de les terrasses del edifici, per millorar l'efecte de transparència i permetre la neteja i manteniment dels vidres.

Pel que fa a la façana que dóna a la plaça interior, proposem un mur cortina amb vidres serigrafiats, desplacem cap a l'interior la sala d'instal·lacions prevista a l'altell, de manera que s'allibera la cantonada i es potencia la relació entre la biblioteca i la plaça. És en aquesta façana on se situa l'accés a la biblioteca.

La imatge que aporten les noves façanes permeten entendre fàcilment l'ús públic de l'edifici, atorgant-li aspecte identificador de biblioteca.

Where