Biblioteca Ca l'Altisent

Aquest edifici de principis del segle XX, que s’utilitzava com a segona residència, s’està rehabilitant per reconvertir-se en una biblioteca municipal. A més, s’ha ampliat amb un nou volum en planta baixa, ubicat entre l’edifici i el mur de contenció, que redueix l’impacte visual sobre l’edificació existent.

Vista general exterior de l'equipament
Foto: Adrià Goula
Technical details
 • Project date:
  March 2018
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  October 2022
  Municipality:
  Sant Climent de Llobregat
  Area:

  893 m2

  Cost:
  1.534.850 €
 • Project management:
  Ramiro Chiriotti, Màrius Quintana (Col·lectiu Brusi)
  Works management:
  Ramiro Chiriotti, Màrius Quintana (Col·lectiu Brusi)
  Collaborators:
  EQUIP EXTERN: Bernúz Fernández Arquitectes, Oriol Vidal Ingenieria, Àngela Vidal Gardella
  Contractor:
  Rehacsa
Financing

l'AMB

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat 

UE-FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)

Description

El projecte conserva el volum principal de l’edificació de principis del segle XX, de poc valor patrimonial però sí sentimental i de referència per a Sant Climent. La proposta allibera l’edificació dels cossos annexos existents per tal de conservar l’essència de l’edifici: un cos principal compost de planta baixa amb arcades en façana, planta pis i una torre que fa que l’edifici s’identifiqui des de la distància.

La proposta revalora la construcció existent i mostra les diferents fases de construcció, decapant el revestiment exterior i fent aparèixer les textures de les tècniques constructives emprades en les diferents fases i ampliacions. Sobre la façana, on s’hi percep maçoneria de pedra, fang i obra ceràmica, es duu a terme un tractament de pintura homogeni que dona unitat al conjunt i integra tots els elements constructius i decoratius originals: motllures, cornises, cantoneres i baranes.
La biblioteca distribueix els diferents espai a la planta baixa i planta primera. El sòcol envidrat d’una sola planta abraça l’edificació i s’embolcalla amb una façana de lames ceràmiques que transmeten neutralitat i serenor envers l’arquitectura existent.

Where