Avinguda del Parc

Un sistema d'espais d'estada adaptat a la morforlogia de l'antic torrent del Llop

Adrià Goula Photo
Technical details
 • Project date:
  November 2005
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  July 2007
  Municipality:
  Cornellà de Llobregat
  Area:
  16.300 m2
  Cost:
  2.734.169'32 €
 • Project management:
  Externs AMB: Óscar Blasco, Marta Gòdia (arquitectes)
  Collaborators:
  Extern AMB: Lluís Roig (arquitecte tècnic).
  Contractor:
  Comsa
Awards and acknowledgments

Seleccionada en la 2na Triennal d'Arquitectura i Urbanisme del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf en la categoria d'Espais Exteriors.

Description

La intervenció duta a terme s'ha proposat, en línies generals, reordenar aquesta zona seguint en part els criteris d'organització, tant viària com de vianants, que es van fer servir a l'avinguda de Sant Ildefons i a l'avinguda de la República Argentina, vials que representen una de les continuacions naturals de l'avinguda del Parc.

El traçat sinuós de l'avinguda del Parc es deu a la seva anterior condició de riera. L'antic torrent del Llop representava un accident topogràfic important en una zona que va conservar el seu caràcter feréstec fins als anys quaranta del segle XX, moment en què es van començar a construir els primers habitatges i a obrir els primers carrers en allò que esdevindria el nou barri de la Gavarra.

Les alineacions dels habitatges respectaven la topografia del torrent per no situar-se en zona d'avinguda. Això ha fet que, a una o altra banda del carrer, apareguin zones adjacents d'una amplada més gran que es corresponen a les zones d'erosió del torrent segons el sentit de circulació de l'aigua. El cas de la plaça de les Delícies representa la més gran d'aquestes zones que, en general i a l'hora d'afrontar el projecte de nova urbanització, presentaven una definició molt diversa i poc consolidada.

El projecte ha procurat recollir l'herència d'aquest lloc posant l'esforç a recuperar una certa idea de sistema. No es tractava de recuperar un sistema natural, que ja no té cap sentit, sinó un sistema d'espais d'estada que es disposin a les zones amples a banda i banda del carrer, en aquells llocs on l'antiga morfologia del torrent encara hi és present. La utilització d'un paviment especial en la seva textura i color contrasta amb el panot gris de les voreres, i d'aquesta manera queda ressaltada la qualitat diferenciada d'aquests espais. La vegetació arbustiva que s'acumularà en aquestes mateixes zones ajudarà a potenciar l'aspecte de continuïtat.

Pel que fa a la vegetació arbòria s'ha dut a terme una actuació contundent de reordenació. S'han substituït els arbres de les voreres atès que la seva disposició presentava serioses dificultats per adaptar-se al nou traçat viari i a les noves xarxes que el projecte incorpora (sanejament, fibra òptica, semàfors, enllumenat públic, rec). En el seu lloc, i com a nou arbre d'alineació, s'ha optat per les grevil·lees. En el tram renovat que uneix la plaça de les Delícies amb els altres espais oberts del carrer s'hi han plantat xicrandes (de floració més espectacular i port ample), a l'hora que es conserven i potencien les espècies d'arbrat més significatives que es troben en aquests espais.

Pel que fa als serveis existents de les diferents companyies, s'ha posat especial atenció a soterrar tots els encreuaments aeris i la gran estació transformadora que es trobava a l'encreuament amb el carrer de Palma de Mallorca. La xarxa de sanejament s'ha millorat amb la previsió de facilitar la instal·lació futura del gran col·lector que substituirà el que està actualment en funcionament.

Where