Adequació del parc de Can Solei i de Ca l'Arnús

El parc de Can Solei i de Ca l'Arnús incorpora nous espais enjardinats i nous equipaments i completa, així, la xarxa d'itineraris tot recuperant els elements històrics d'interès existents a l'entorn.

Imatge del projecte
Isabel Bennasar
Technical details
 • Project date:
  February 2009
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  November 2010
  Municipality:
  Badalona
  Area:
  12.150 m2
  Cost:
  2.053.032,44 €
 • Authors:
  Isabel Bennasar, Ana M. Noguera (arquitectes)
  Project management:
  Isabel Bennasar, Ana M. Noguera (arquitectes)
  Works management:
  Isabel Bennasar (arquitecta), David Aguilar (eng. tècnic d'obres públiques – AMB)
  Collaborators:
  Roser Vives (eng. agrònoma), Xavier Badia (arquitecte tècnic), J. Ignacio Eskubi (arquitecte – estructures), Jona Garcia, Corina Dindareanu (arquitectes), Marta Miravet (estudiant d'arquitectura)
  Contractor:
  UTE Medio Ambiente Dalmau SA-Acciona Infraestructuras SA
Description

Es tracta de la tercera fase del projecte d'ordenació d'aquest espai amb una superfície d'actuació de 10.712 m2, dels quals 8.808 són del parc de Ca l'Arnús i la resta del parc de Can Solei. L'àmbit total del parc té una superfície de 6'81 ha. Les actuacions d'ordenació que s'estan portant a terme pretenen integrar els tres espais existents (les peces construïdes, els espais enjardinats i l'espai agrícola), establir accessos per lligar el parc a la ciutat i fer-ne permeables els límits de manera que esdevingui visible des del exterior.

El projecte inclou l'ordenació de totes les parts de la finca, recuperant-ne els elements històrics d'interès existents i incorporant-hi els serveis i els itineraris necessaris per possibilitar-ne l'ús públic. La creació de la xarxa general de camins que lliguin i donin valor a tots els espais és fonamental. Es configuren els eixos principals d'estructuració del parc que vinculen els quatre accessos principals i n'organitzen els diferents usos al seu interior. Es recuperen els jardins històrics, l'espai agrícola i la xarxa de camins d'accés existents restaurant-ne els elements característics; al mateix temps, es potencia la creació de l'eix de connexió principal des de Can Solei a la Riera Canyadó i de l'eix transversal de connexió amb el passeig vora dels horts.

La primera i la segona fase de recuperació i adequació del parc, ja executades, van incloure la recuperació del jardí romàntic existent a la part alta de la finca, amb el llac i la torre i l'eix del camí de xiprers; la restauració de la torre de l'estació meteorològica i la recuperació del seu jardí; la restauració de la glorieta, de la bassa i de la torre del dipòsit; la consolidació estructural de l'edifici principal; la restauració de les grutes; la consolidació dels murs existents i la construcció del mur de límit amb el lateral de l'autopista; i l'obertura de la connexió entre el parcs de Can Solei i de Ca l'Arnús al nivell de les cases de Can Solei.

Les actuacions concretes realitzades en aquesta tercera fase són:
 • l'adequació de les terrasses properes a la bassa sud, lligades a la connexió amb Can Solei; es crea una gran zona de jocs infantils a la terrassa inferior i es preveu un quiosc bar a la terrassa superior; s'inclou també la restauració de la bassa existent i la creació d'un nou accés als jardins romàntics de Can Solei per la banda sud, al costat de la torratxa del tancament est dels jardins
 • l'adequació dels eixos principals de plàtans i rampes d'accés a la casa principal, amb disposició de baranes de protecció i enllumenat i la seva consolidació estructural
 • l'ampliació i millora de la xarxa de reg i de drenatge existent
 • l'adequació del talús de la terrassa de la casa principal amb la millora de la vegetació, control de l'erosió, recuperació de camins i col·locació de baranes de seguretat
 • l'eliminació de les barreres arquitectòniques a l'accés al parc de Can Solei des del carrer de la Seu d'Urgell, amb la demolició de l'escala actual i la creació d'una rampa; l'operació inclou també un accés directe als jardins romàntics des de la porta sud.

Where