Accés al barri de Ciutat Cooperativa

El petit polígon de blocs d’habitatges dels anys seixanta es converteix en un barri amb identitat pròpia. La remodelació integral de tota la urbanització del barri permet fer que sigui més amable i acollidor, que no tingui barreres arquitectòniques i que l’accessibilitat sigui més bona.

Foto: Josep Casanova
Technical details
 • Project date:
  September 2016
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  November 2019
  Municipality:
  Sant Boi de Llobregat
  Area:

  2.106 m2

  Cost:
  917.060 €
 • Project management:
  Roberto Aparicio, Roger Jornet, Sílvia Ollé (AR47)
  Works management:
  Núria Herrero (AMB)
  Collaborators:
  EQUIP EXTERN: B-lap, Eskubi Turró Arquitectes
  Contractor:
  Rogasa
Financing

AMB

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 

Description

Aquest projecte forma part de la remodelació integral de la urbanització del barri Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat. Planteja tractar tot el front com una gran façana verda a partir d’un joc de talussos enjardinats.

La connexió es resol amb tres elements: una escala situada adjacent al bloc d’habitatges i transversal al talús; una rampa que recorre de punta a punta l’amplada total del front, per poder crear un recorregut més lineal i amable que connecti els diferents replans de l’escala i generi així recorreguts diferents i alternatius, i , a l’altre extrem, un ascensor situat al costat de l’inici de la passera de vianants de l’estació, que connecta les dues cotes i s’erigeix en l’element fita del conjunt. Aquestes peces de connexió defineixen els elements de contenció. L’escala i l’ascensor delimiten el traçat dels dos murs transversals de formigó, folrats de xapa d’acer Corten. Al mig del gran talús hi apareix la rampa, que va formant les diferents terrasses, amb murs de gabions construïts a partir de la reutilització del material generat com a conseqüència de l’enderroc, sobre el gran terraplenament que es realitza per salvar el desnivell. Als talussos s’hi replanten els margallons recuperats i es genera un joc de noves arbustives.

El gran aterrassament permet generar una plaça d’accés a cota del barri, resolta amb un pla horitzontal de sauló obert al talús i lleugerament deprimit respecte de les circulacions perimetrals. El projecte també inclou el passatge entre el CEIP i el bloc d’habitatges. Es resol l’accessibilitat a aquest bloc i es genera un entorn més amable, per tal de potenciar la socialització de l’espai públic.

Where