Accés a l'estació de ferrocarril

L’accés a l’estació es resol a través d’una rampa i terrasses enjardinades que preserven els pins, els xiprers i la topografia original. La plaça Josep Badia dona continuïtat a l’espai públic de l’estació i es converteix en un espai d’estada i de pas que connecta la ciutat.

Imatge de l'estació des de un dels camins
Foto: Gabriele Bortoluzzi
Technical details
 • Project date:
  October 2016
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  February 2019
  Municipality:
  Barberà del Vallès
  Area:

  6.410 m2

  Cost:
  1.018.052 €
 • Project management:
  Maira González (Maira Arquitectes)
  Works management:
  Maira González (Maira Arquitectes)
  Collaborators:
  EQUIP EXTERN: AVANT, Eletresjota, MVA despatx d'arquitectura i estructura, SBS Simón i Blanco, VVV Proyectos y Servicios con Ingenio
  Contractor:
  Eurocatalana
Financing

AMB

Ajuntament de Barberà del Vallès
 

Description

La millora de l'accessibilitat a l'estació de tren de Barberà inclou diverses intervencions significatives. En primer lloc, a la cota del edifici de la estació, que està deprimit respecte dels carrers per on s’hi arriba, es construeix un carril de servei destinat principalment a vianants i vehicles de serveis i adaptats. Aquest carril, paral·lel a les vies del tren, és una prolongació de carrer del Ferrocarril i connecta a través d’una nova rampa amb la Ronda de l’Est, tot proporcionant un espai segur i adaptat per als vianants i vehicles de servei.

A la cota superior, es transforma l’antiga esplanada d’asfalt del creuament dels carrers Avinguda de la Generalitat, Ronda de l’Est, Carrer de l’Estació i Carrer dels Marquesos de Llió en una nova plaça. Mitjançant la creació d'una àrea pavimentada i enjardinada, amb zones de estar i ombra, la plaça Josep de Badia dona continuïtat al espai urbà de la ciutat mes propera.

Finalment, per tal de resoldre la diferència de cota entre la part superior i inferior de l'estació es realitza un tractament topogràfic del petit bosc existent. Per baixar de forma gradual, es creen diverses terrasses i una rampa per als vianants adaptada. Les terrasses s’adapten a la topografia original amb la intenció de conservar el màxim número possible de pins i xiprers existents.

Aquest conjunt d'intervencions millora de manera substancial l'accessibilitat a l’estació i transforma els seus voltants en espais d’us públics verds i de qualitat oberts a tothom.
 

Where