Riera del Remolar

Categories: Interès ambiental

Municipalities: Viladecans

Riera del Remolar

L'estany del Remolar és una antiga gola del riu Llobregat. Juntament amb les maresmes de les Filipines i les del Pas de les Vaques constitueixen una unitat ecològica d'importància cabdal en el conjunt del Delta. Havia arribat a ser un espai altament degradat, però la incipient millora de la qualitat de l'aigua, i una gestió adequada, estan facilitant la recuperació dels sistemes naturals.

Marker
Viladecans
Getting there
Transports nearby...