Desembocadura del riu Besòs

Categories: Interès ambiental

Municipalities: Sant Adrià de Besòs

Desembocadura del riu Besòs

La desembocadura del Besòs és un espai sotmès a una alta pressió humana però amb un valor ecològic molt important. És una zona estratègica per a l'avifauna durant l'època migratòria, sobretot per als passeriformes i per a tot un seguit d'espècies aquàtiques. S'hi han observat més de 200 espècies d'ocells, tant en aturades a l'indret, com en migració activa o alimentant-se al front litoral. La vegetació de ribera, les plantes dunars i els parcs urbans de l'entorn proporcionen un lloc de refugi, nidificació i aliment per a moltes espècies d'ocells i altres animals.

Marker
Sant Adrià de Besòs
Getting there
Transports nearby...
Related beaches
Related projects