Zona Forestal

Categories: Interès ambiental

Municipalities: La Palma de Cervelló

Zona Forestal

El bosc al voltant del Pla de Sant Joan correspon a un paisatge de la regió mediterrània amb una presència vegetal molt diversa, que conté pinedes, garrigues, alzines i oliveres, entre altres espècies. L'any 2014 l'Àrea Metropolitana de Barcelona va executar un projecte d'adequació que convertia part d'aquest espai forestal en un nou parc de la xarxa de parcs metropolitans.

Related facilities