Horts urbans

Categories: Horts urbans

Municipalities: Cornellà de Llobregat

Horts urbans

Els horts urbans de Can Mercader compten amb 52 parcel·les de cultiu de 60 m2, de les quals 50 són per a persones de més de seixanta anys, una per activitats educatives i una altra per associacions. Les parcel·les estan envoltades de camins de sorra i equipaments.

Marker
Cornellà de Llobregat
Getting there
Transports nearby...
Related facilities