Vegetació de Xile

Categories: Vegetació singular

Municipalities: Barcelona

Vegetació de Xile

L'àrea mediterrània xilena és una estreta franja costanera d'uns 100 km que correspon aproximadament al Xile central. S'hi coneixen unes 2.400 espècies el 23% de les quals són endèmiques. Una característica ecològica important d'aquesta zona és l'absència històrica d'incendis. La Mediterrània xilena té una gran varietat de paisatges esclerofil·les (plantes amb fulles dures i rígides), amb formacions boscoses i arbustives. Cal destacar l'exotisme de les cactàcies (gèneres Trichocereus i Echinopsis) i de les bromeliàcies (gèneres Puya i Fascicularia) de l'espinar, o la singularitat de les escaloniàcies (Escallonia sp.).

Related facilities