Vegetació de Califòrnia

Categories: Vegetació singular

Municipalities: Barcelona

Vegetació de Califòrnia

Malgrat la poca extensió de l'àrea mediterrània californiana és la que presenta les extensions contínues més grans del paisatge mediterrani sense alterar. S'hi coneixen unes 4.300 espècies, el 35% de les quals són endemismes. L'estacionalitat climàtica és molt marcada atès que el 85% de les precipitacions es concentren a l'hivern mentre que l'estiu és molt sec. Molts gèneres són comuns amb els de la conca mediterrània com ara Pinus, Quercus, Arctostaphylos, Arbutus, Salvia, Artemisia, etc., els incendis tenen una recurrència natural semblant, la fertilitat i la diversitat dels sòls també són comparables i moltes espècies mostren adaptacions similars.

Related facilities