Roure martinenc del bosc de Can Gorgs

Categories: Vegetació catalogada

Municipalities: Barberà del Vallès

Roure Martinenc del bosc de Can Gorgs

Aquest exemplar de roure martinenc ha rebut diferents tractaments per recuperar-lo d'una afecció per insectes de la fusta. Actualment es troba en un bon estat de conservació i manté una bona estructura.

Nom científic: Quercus pubescens
Família: Fagàcies
Alçada aproximada: 12 m.

Denominació:

Castellà: roble
Anglès: downy oak

Port:

És un arbre robust, però no gaire alt, que pot arribar als 20 o 25 metres d'alçària. La seva capçada és densa i arrodonida.

Escorça:

L'escorça vella és de color marró grisenc i està formada per escames rugoses.

Fulles:

Són caduques però, a vegades, a l'hivern es poden quedar a les branques, sense caure (fulles marcescents). Tenen pèls per ambdues cares i es reconeixen pel seu marge lobulat, amb unes ondulacions irregulars.

Floració:

D'abril a maig. Les flors masculines es troben agrupades en una mena de filaments allargats que pengen de la branca. Les flors femenines apareixen al mateix arbre, formant grupets.

Fruit:

És l'aglà. Té forma ovalada i està recobert per un caputxó. De jove és verd i es torna marró quan madura. Com les flors femenines, també apareixen formant grupets.

Origen i hàbitat:

Originari d'Àsia Menor i de la meitat sud d'Europa. A la península Ibèrica creix a les zones poc àrides del nord-est.

Usos

La seva fusta és molt dura i resistent a l'aigua. Té aplicacions en fusteria, construcció i fabricació d'embarcacions. Les aglans són bones per al bestiar i l'escorça conté tanins útils per adobar pells.

Related facilities