Riera de Vallvidrera

Categories: Interès ambiental

Municipalities: Molins de Rei

Riera de Vallvidrera

Al municipi de Molins de Rei, s'ha recuperat la part baixa d'una de les vies principals de penetració al parc natural de Collserola que remunta la serra, travessant zones de gran interès ambiental.

La riera en alguns punts, especialment en la zona pròxima al pantà de Vallvidrera, manté un entorn natural de bosc de ribera, amb una frondosa vegetació autòctona.

Marker
Riera de Vallvidrera Molins de Rei Tram final de la riera de Vallvidrera
Getting there
Transports nearby...