Basses de recàrrega de Ca n'Albareda

Categories: Llac o estany

Municipalities: Castellbisbal

Basses de recàrrega de Ca n'Albareda

Una de les actuacions ambientals destacades en la recuperació del tram metropolità del riu va ser la de recuperar les basses de recàrrega de l'aqüífer a la zona del meandre de Can Albareda. Aquestes basses es van construir inicialment l'any 1985 per iniciativa de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Cubeta del municipi de Sant Andreu de la Barca, amb l'objectiu de compensar el dèficit d'aigua subterrània a l'aqüífer que començava a detectar, fruit de la explotació continuada d'aquest recurs.

Funcions ecològiques

A finals dels anys 90 el Ministeri de Foment va realitzar unes actuacions de condicionament de les basses com a servei afectat per les obres de construcció de l'Autovia A-2. Les basses, però, mai no van arribar a funcionar després d'aquestes operacions, ja que les riuades de l'any 2000 van destrossar els seus murs transversals, impedint la seva posada en servei.

Actualment, la recuperació de les basses de recàrrega de ca n'Albareda, han convertit aquesta zona en un espai amb identitat pròpia mitjançant la recreació d'un aiguamoll, que contribuirà en gran mesura a la recuperació ambiental i paisatgística d'un punt amb gran potencial.
La nova zona humida de ca n'Albareda configura un sistema de recàrrega de l'aqüífer i disposa de dues basses amb funcions diferenciades. La primera rep l'aigua mitjançant captació directa del riu i recrea una zona natural d'aiguamoll, amb talussos de pendents suaus i variables, i amb illes artificials per potenciar el desenvolupament de la flora i la fauna. Aquesta bassa, al seu torn, serveix per decantar la matèria en suspensió de l'aigua del riu abans que passi a la segona bassa, on es produeix la infiltració de l'aigua a l'aqüífer, i per tant la recàrrega.

Marker
Basses de Ca n'Albareda Castellbisbal Basses de Ca n'Albareda
Getting there
Transports nearby...