Carrer de la Clota sota l'AP-7

La nova via verda per a vianants i bicicletes connecta els municipis de Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès. El camí se separa del trànsit rodat amb una cuneta verda que facilita el drenatge de l’aigua de pluja. A l’altra banda es recupera la morfologia del talús i es planten arbres en algunes zones. 

Foto: Xuan Yin
Technical details
 • Project date:
  June 2018
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  May 2020
  Municipality:
  Cerdanyola del Vallès
  Area:

  9.387 m2

  Cost:
  325.955 €
 • Project management:
  Mireia Monràs (AMB)
  Works management:
  Mireia Monràs (AMB)
  Collaborators:
  EQUIP AMB: Montserrat Arbiol.
  EQUIP EXTERN: Pi Enginyeria Civil i Urbanisme, STATIC Ingeniería, Josep Cónsola.
  Contractor:
  UTE Drim - Talio
Financing

AMB

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

UE-FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)
 

UE Feder

Description

La nova via verda, que transcorre paral·lela al riu Sec, connecta els municipis de Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès. La construcció del nou camí fins a arribar al pont que travessa el riu Sec permet el pas segur per a vianants i bicicletes entre els dos municipis.

El camí de formigó presenta una forma sinuosa perquè s'adapta a la topografia i als elements i obstacles preexistents. L'amplada de 3 metres facilita l'encreuament entre usuaris, vianants i bicicletes.  

Entre el vial i el camí hi ha una cuneta verda amb vegetació arbustiva que facilita el drenatge de l'aigua de pluja que prové del vial. Aquest sistema permet consolidar la vegetació, generar una barrera de protecció i un filtre visual entre el vial i camí. En els espais singulars del recorregut es col·loca puntualment mobiliari urbà per establir zones d'estada i de descans.

A l'altra banda del camí, la més propera al riu, s'aprofita el desnivell del talús per plantar-hi vegetació de ribera en les parts més baixes. D'aquesta manera es conformen diferents estrats de vegetació en funció dels diferents graus d'humitat definits per la topografia i la proximitat al riu. 

Les actuacions que s'han fet milloren la qualitat de l'espai d'aquest tram del recorregut amb un ús social consolidat mitjançant materials i tècniques pròpies del lloc, mantenint sempre la identitat de l'espai fluvial.

Where