Riera de Palau

Imatge de l'accés

Connectant amb la zona d'estada de Sant Andreu de la Barca, un camí paral.lel a l'autovia ens porta fins a la Riera de Palau, que és l'accés habilitat per l'entrada al riu Llobregat

Technical details
Subjects:
Rivers
Type / Subtype:
Riu Llobregat / Accessos
Coordenades:
41.463591, 1.970839
Approval date:
October 2020
Municipality:
Sant Andreu de la Barca
Descripció

La riera de Palau és un curs d'aigua intermitent entre els termes de Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal, que està integrat, en forma de canal a cel obert, en la trama urbana industrial.

El pas de la riera per sota de l'Autopista està habilitat per a vianants i bicicletes com a punt d'accés al riu. Es pot arribar des del camí paral.lel a l'autovia que s'inicia al carrer Almeria i acompanya tot el carrer Energia. 

Getting there
Transports nearby...
Prova: $provaURL