Urbanisme i noves dinàmiques socials i productives

Back

Quaderns PDU metropolità 04

Imatge de la publicació
 • Subject: Urbanisme
 • Public: Specialized
 • Type: Technical
 • Edition: Book
 • Supports: Electronic
Synopsis

El tercer workshop se centra en la manera com les noves dinàmiques socials, demogràfiques i econòmiques de la societat actual incideixen en l'urbanisme metropolità. D'una banda, hi ha qüestions conjunturals que observem quotidianament i que ens afecten d'una forma dramàtica. D'altra banda, hi ha un canvi de tendència en l'economia i en la producció, també en el seu vessant sociològic, que ens obliga a mirar més enllà: cap al posicionament de les grans ciutats en la competència global, una qüestió molt viva i que cal afrontar per assegurar un desenvolupament sostenible a mitjà termini.

La col·lecció "Quaderns PDU metropolità" és la plataforma de difusió d'idees, intercanvis experts i estudis, que aporten dades i noves perspectives al coneixement de la ciutat metropolitana de Barcelona i al procés de redacció del Pla Director d'Urbanisme.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  2014
 • Available languages:
  English , Spanish , Catalan
 • DL:
  B 14990-2014
 • ISBN:
  ISSN 2339-8922
 • Price:
  10,16 €

Viewer

Related links

Prova: $provaURL