Parc del Besòs

Back

Un parc de ribera

Imatge del parc del Besòs
Ernest Costa
 • Subject: Parks
 • Public: General
 • Type: General interest
 • Edition: Brochure
 • Supports: Electronic
Synopsis

El parc és a l'oest del municipi de Sant Adrià, al marge dret del riu, forma part de la plana al·luvial o delta del Besòs, que s'estén per ponent fins al pla de Barcelona i per llevant fins a les muntanyes de Santa Coloma i Badalona, tot formant un triangle asimètric d'uns 15 km2 d'extensió. L'espai s'estructura a partir d'un seguit de línies longitudinals de peces de formigó i de dos passeigs pavimentats resseguits per fanals i arbres, que travessen el parc i ofereixen la possibilitat d'usar-lo sense abandonar un cert ambient urbà.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Publication date:
  05/2012
 • Available languages:
  Catalan
 • DL:
  DLB.11532-2012

Related facilities

 • Parc del Besòs

  Municipalities:
  Sant Adrià de Besòs
  Inauguració:
  1996
  Superfície:
  63.918,18 m2
Prova: $provaURL