Mapa dels usos del sòl

Back

Mapa dels Usos del Sòl de l'àrea i la regió metropolitana de Barcelona, 2011

Mapa dels usos del sòl
 • Subject: Urban Planning
 • Public: Specialized
 • Type: Technical
 • Edition: Dossier
 • Supports: Electronic
 • Mapa dels Usos del Sòl de l'àrea i la regió metropolitana de Barcelona, 2011

  Download

Synopsis

En el present dossier es mostren els resultats obtinguts de l'explotació de les dades del Mapa d'Usos del Sòl de l'any 2011, mitjançant un seguit de documents cartogràfics i estadístics. En primer lloc es presenten els mapes generals de la regió metropolitana de Barcelona (RMB) i de l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB), així com una fitxa amb les dades estadístiques més rellevants d'aquest dos àmbits. Seguidament s'inclouen 36 fitxes, una per a cadascun dels municipis que formen part de l'AMB, i 7 fitxes addicionals per les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Per últim, s'ha elaborat un annex estadístic amb diverses taules que inclouen les dades dels usos dels 164 municipis de la RMB.

 • Author:
 • Collaborators:
  Estudiants en pràctiques del Grau de Geografia de la Universitat de Barcelona
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  02/2017
 • Available languages:
  Catalan

Related links