Guia de vegetació dunar de les platges metropolitanes

Portada
Subject:
Beaches, Biodiversity
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
Informative
Edition:
Guides
Supports:
Electronic

Guia de vegetació dunar de les platges metropolitanes

Download

Synopsis

Guia que recull una representació de les plantes pròpies dels ecosistemes dunars que es poden observar a les platges del delta del Llobregat.

Author:
AMB
Place and date:
Barcelona 2022
Available languages:
Catalan