Estudis Metropolitans (1)

Back

Quaderns PDU metropolità 05

Imatge de la publicació
 • Subject: Urbanisme
 • Public: Specialized
 • Type: Technical
 • Edition: Book
 • Supports: Electronic
Synopsis

"Hipòtesis territorials al cap de quaranta anys de modificacions del PGM"; "Funcionalitat ecològica dels espais oberts de l'AMB" i, "Fluxos i vores".

 • Author:
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  2014
 • Available languages:
  English , Spanish , Catalan
 • DL:
  B 22830-2014
 • ISBN:
  SSN 2339-8922
 • Price:
  10,16 €

Viewer

Related links

Prova: $provaURL