Espais Metropolitans 2008 / 2012

Projectes i obres Àrea Metropolitana de Barcelona.
Espais Metropolitans 2008 / 2012
Subject:
Urban Public Spaces
Public:
especialitzat | Technicians
Type:
Tècnic
Edition:
Book
Supports:
Paper
Synopsis

Quart llibre sobre l'espai públic editat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona que ofereix un recull de les actuacions realitzades durant el període 2008/2012. Espais urbans, espais lliures, equipaments, espai fluvial i espai litoral són els capítols sota els que s'organitza un recull de projectes que esdevé referència a l'hora d'intervenir en l'espai públic i que posa de relleu la importància de la contínua millora en la creació i revitalització d'aquests espais d'ús comú.

Author:
Direcció de Serveis de l'Espai públic
Publisher:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Place and date:
Barcelona 2012
Available languages:
English , Spanish , Catalan
ISBN:
978-84-87881-09-1
Price:
20,32 €