Els valors ambientals i socials dels parcs

Back

Com identificar i avaluar els serveis que aporten els parcs metropolitans.

Els valors ambientals i socials dels parcs
 • Subject: Parks
 • Public: General
 • Type: Informative
 • Edition: Studies
 • Supports: Electronic
 • Els valors ambientals i socials dels parcs

  Download

Synopsis

Aquest estudi del PSAMB el qual preveu el desenvolupament d'un sistema de valoració que aporti informació quantitativa i qualitativa sobre el seu estat, i ajudi a dissenyar i implementar mesures per potenciar els beneficis associats als espais verds. Aquest document ha estat elaborat amb el suport de la informació aportada per l'estudi "Sistema d'indicadors ambientals de la xarxa de parcs metropolitans" realitzat per l'agència Barcelona Regional l'any 2014 per a l'AMB.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  06/2016
 • Available languages:
  Catalan

Viewer

Related links

Related publications