Biodiversitat i salut

Back
Imatge portada
 • Subject: Biodiversity, Environmental Health, Parks, Beaches
 • Public: especialitzat
 • Type: Tècnic
 • Edition: Dossier
 • Supports: Electronic
Synopsis

Biodiversitat i salut són dos conceptes amplis i complexos per si mateixos, de manera que la relació que s'estableix entre ambdós és necessàriament complexa. L'objectiu principal d'aquest treball de recerca bibliogràfica i d'experiències és posar llum a l'interrogant següent: tenir més biodiversitat afavoreix la millora de la salut de les persones?

 • Author:
 • Publisher:
  AMB i Barcelona Regional
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  09/11/2020
 • Available languages:
  Catalan

Related links

Prova: $provaURL