Biodiversitat i salut

Imatge portada
Subject:
Biodiversity, Environmental Health, Parks, Beaches
Public:
especialitzat
Type:
Tècnic
Edition:
Dossier
Supports:
Electronic

Biodiversitat i salut

Download

Synopsis

Biodiversitat i salut són dos conceptes amplis i complexos per si mateixos, de manera que la relació que s'estableix entre ambdós és necessàriament complexa. L'objectiu principal d'aquest treball de recerca bibliogràfica i d'experiències és posar llum a l'interrogant següent: tenir més biodiversitat afavoreix la millora de la salut de les persones?

Author:
Barcelona Regional
Publisher:
AMB i Barcelona Regional
Place and date:
Barcelona 2020
Available languages:
Catalan
Related links