Anàlisi de les modificacions del Pla General Metropolità

Back

Quaderns PDU metropolità 02

Imatge de la publicació
 • Subject: Urbanisme
 • Public: Specialized
 • Type: Technical
 • Edition: Book
 • Supports: Paper
Synopsis

"El quadern que teniu a les mans és una mena d'encreuament que mira en dues direccions, cap endarrere i cap endavant. Cap endarrere perquè, com el seu nom indica, es tracta d'una anàlisi del que ha passat, i cap endavant perquè es proposa explicar-ho per treure'n conseqüències i obrir camí amb vista a donar un nou impuls a l'urbanisme metropolità..." La col·lecció "Quaderns PDU metropolità" és la plataforma de difusió d'idees, intercanvis experts i estudis, que aporten dades i noves perspectives al coneixement de la ciutat metropolitana de Barcelona i al procés de redacció del Pla Director d'Urbanisme.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  2014
 • Available languages:
  English , Spanish , Catalan
 • DL:
  B 7627-2014
 • ISBN:
  ISSN 2339-8914
 • Price:
  10,16 €

Viewer

Related links

Prova: $provaURL