Sorra de qualitat excel·lent

Back

| Subject: Beaches

Es presenta l'informe 2021 sobre la qualitat sanitària de les platges metropolitanes

Un tècnic prenent una mostra de sorra


Coincidint amb el final de l'any, s'ha elaborat l'informe sobre la qualitat sanitària de les platges metropolitanes a partir de les dades obtingudes amb les analítiques de sorra que es van efectuar durant els mesos de temporada de bany, és a dir, de juny a setembre.

En conjunt s'han analitzat 405 mostres. Del global dels resultats de l'indicador "E. coli", el 95 % dels resultats de la zona A i el 98 % de la zona B obtenen la valoració "Òptima" o "Bona". Respecte a l'indicador "Enterococs", només un 2 % dels punts mostrejats s'ha considerat "Deficient" a la zona A i un 3 % a la zona B. Així doncs, els valors representen uns resultats molt satisfactoris. Als llocs on s'han extret mostres que donen resultats deficients, es reforça la neteja i l'airejat de la sorra i es repeteix l'analítica, que en tots els casos ha estat correcta.

La principal font d'alteració de la qualitat de la sorra a les platges de l'àrea metropolitana són generalment els episodis de pluja intensa. Aquesta temporada alta 2021 n'hi ha hagut pocs i amb un impacte de curta durada, fet que s'ha traduït en els bons resultats obtinguts.

La campanya també incorpora el control de fongs i llevats als plats de dutxa, amb uns resultats molt correctes, ja que en cap cas s'han trobat valors "Elevats".

També s'ha dut a terme la campanya de control de la Legionella spp. a les dutxes de les platges metropolitanes i en cap cas s'ha detectat la presència del bacteri.

Punts de mostreig de sorra

El Servei de Platges de l'AMB té definits els punts de mostreig per a cadascuna de les platges dels municipis del litoral metropolità. De cada punt se n'analitzen dues mostres. La denominada "zona A" correspon a una mostra obtinguda a 10 metres de la línia del mar, on durant la temporada alta de bany es neteja la sorra de platja amb màquines garbelladores i manualment. L'altra s'anomena "zona B" i correspon a una mostra obtinguda a la zona d'accés a la platja, que es neteja manualment i s'hi fan servir garbelladores amb menys freqüència que a la zona A.

Aquestes mostres s'analitzen al laboratori de l'AMB i s'estableix la qualitat microbiològica de la sorra. 

Vigilància i control de la qualitat

L'AMB porta a terme, des de l'any 1997, un programa de vigilància i control de la qualitat sanitària de la sorra de les platges metropolitanes. L'objectiu és determinar l'efecte de les tasques de neteja, no des d'un punt purament estètic o visual, sinó a partir de l'anàlisi d'indicadors microbiològics (Escherichia coli i  enterococs fecals). La campanya se centra en el període de més afluència i abasta diferents punts de mostreig, amb l'excepció del municipi de Barcelona, que fa uns controls a la sorra paral·lels.

Per portar a terme aquesta vigilància es prenen mostres de sorra de tots els municipis metropolitans amb una freqüència quinzenal durant la temporada de bany.

Gallery

Related links