Sistema de telegestió del reg

Back

| Subject: Parks

El sistema significa una gestió ràpida i eficaç del reg als parcs metropolitans

Imatge del sistema


A la xarxa de parcs que es gestiona des de l'AMB, la gran majoria de regs dels espais verds es fa mitjançant un sistema de telegestió. Actualment hi ha 23 parcs de la xarxa telegestionats, amb un total de 316 programadors de reg que controlen més de 800 sectors de reg. El funcionament del sistema consisteix en un programari de gestió que es comunica amb uns equips remots mitjançant un equip concentrador. 

Per a la comunicació entre el concentrador i el servidor s'utilitza el servei GPRS del sistema GSM de telefonia mòbil, en les bandes 900/1800/850/1900 MHz. Per a la comunicació entre el concentrador i els equips terminals remots s'utilitza la banda ISM (Industrial Scientific Medical). Es tracta d'unes bandes de freqüències lliures reservades per a aplicacions de curt abast en entorns industrials, científics i mèdics, amb una potència màxima de transmissió de 500 mW.

Els equips programadors poden funcionar amb bateria de 9vDC o mitjançant cablejat i alimentats a 24vAC. Des de l'AMB es disposa dels dos tipus de programadors, depenent de l'estat anterior en què es troba l'espai a gestionar.

Al programari de gestió s'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet (PC de taula, portàtil, PDA, telèfon mòbil...), fet que facilita una gestió ràpida i eficaç del reg i contribueix a reduir el desplaçament de personal per tal de dur a terme tasques com les de canvis de programació, aturada o encesa dels programadors, etc. A més, el sistema disposa de diferents dispositius importants a l'hora de gestionar el consum d'aigua, com els sensors de pluja, que permeten tallar regs programats, o el control volumètric dels comptadors d'aigua, per tal de saber el consum que es genera i les possibles fuites.

Prova: $provaURL