Poligons d'activitat econòmica i productiva

Back

| Subject: Socio-economic Development

Anàlisi de les diverses característiques dels sectors de planejament on es desenvolupa qualsevol tipus d'activitat econòmica

Poligons d'activitat econòmica


L'estudi sobre polígons d'activitat econòmica i productiva (PAEP) a l'AMB és un document que analitza diverses característiques dels sectors de planejament que es troben situats al territori metropolità, on s'hi desenvolupa qualsevol tipus activitat econòmica.

L'estudi s'ha elaborat a partir d'un exhaustiu treball de camp i del buidat de les dades administratives i tècniques que consten als expedients urbanístics dels PAEP, amb l'objectiu de configurar un sistema d'informació que disposi de dades bàsiques i indicadors sobre l'estat d'aquests polígons.

Aquest dossier és una actualització ampliada del que es va publicar el maig del 2014 i ofereix un conjunt de noves informacions que no havien estat contemplades en aquell informe.

Descarregar l'estudi

Prova: $provaURL