Millores al parc del Tramvia

Back

| Subject: Parks

S'han renovat instal·lacions esportives com ara les pistes de futbol i les de bàsquet

Les pistes esportives del parc del Tramvia de Montgat es milloren per tal d'incentivar el seu ús. S'han renovat les dues porteries del camp de futbol i també les dues cistelles de la pista de bàsquet. També s'ha instal·lat una protecció vertical per evitar la pèrdua de pilotes i la interferència amb altres usuaris del parc.

Amb aquesta renovació es vol fomentar els usos esportius del parc que ja es van potenciar anteriorment amb els camins de salut, uns itineraris que recorren diferents zones urbanes del municipi i ajuden als ciutadans a tenir un estil de vida més saludable.

La inversió total de la renovació de les pistes es divideix en 5.743,27 € per als elements esportius i 12290,03 € destinats a elements esportius.

Gallery